toz toplama sistemi , toz tutma

Toz Toplama

Toz Toplama

Toz toplama sistemleri

Anasayfa Hakkımızda Aksiyel Fan Radyal Fanlar Toz toplama Referanslar Döküman İletişim
Tel      : +90 ( 312 ) 395 85 51
Faks   : +90 ( 312 ) 395 85 38
E-Mail : info@berfan.com  ,  satis@berfan.com
© 2014 BERFAN Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır.
Toz Toplama Sistemleri

Toz veya gaz olarak ortaya çıkan atıklar iki sebepten dolayı filtre edilmeleri açısından önem arz ederler. Bu sebepler aşağıda açıklanmış olup öncelikli
olarak bu veriler analiz edilerek Filtreleme Sistemi projelendirmesine başlanır. Daha sonraki aşamada ise BERFAN; tozun cinsi, fiziksel ,kimyasal
özellikleri gibi ana kriterleri analiz ederek ulaştığı bilimsel teorik bilgileri ve uzun yıllara dayanan pratik tecrübesini birleştirerek uygun filtre büyüklüğünü
ve cinsini seçer.
Toz Toplama Sistemlerinin Çalışma Prensibi;

Sistemin sonunda buluan (filtre den sonra) vantilatörün yarattığı vakumun etkisiyle tozlu gazlar boruların içinden geçerek bunkerin üst kısmından giriş
davlumbazı vasıtası ile girerler ve torbalara gelmeden önce bunkere dağılırlar. Filtreleme torbalarının dış yüzünden içe doğru yapılır. Aynı anda torba
yüzeyinde biriken toz tabakası filtrelemeye ayrıca yardım eder.Temizlenmiş gazlar torba iç yüzeyinden geçerek üst ksımdaki temiz gaz hücresine
dolar ve buradan temiz gaz çıkış borusundan geçerek vantilatör bacasından atmosfere atılırlar(Vantilatörün içinden filtre edilmiş temiz hava geçer)
Zamanla filtre torbalarının dışında biriken toz tabakasının temizlenmesi ise basınçlı hava sayesinde yapılır. Torbalardan dökülen tozlar ise filtre alt
bunkerinden Hava Kilidi(Air-Lock) ve Helezon Götürücü ile dışarı alınır veya bir kova içinde biriktirilir. Temizleme işlemi sırasında filtre torbalarına
basınçlı hava etkisi kısa darbelerle sağlanır. Bu hava darbeleri torba üzerinde iki tür etki sağlar: Basınçlı hava nın torba üzerinde yarattığı titreşim ve
buna bağlı olarak torba yüzeyindeki tozların dökülmesi ,Torba iç yüzeyine dağılan basınçlı havanın torbayı şişirmesi ile birlikte iç yüzeyden dış yüzeye
çıkmaya çalışan havanın torba gözeneklerini açarak tozu dışarıya atması,
Basınçlı havanın kısa zaman aralıklarında filtre torbalarına püskürtülmesi işlemi bir elektronik Timer sayesinde sağlanır. Timer temizleme araları ve
süreleri ayarlanabilir.Torbaların filtre gövdesi içindeki vakumun etkisiyle(negatif hava basıncı) yassılaşması bir kafes ile önlenir. Torbaların montajı veya
değiştirilmesi filtre üst kabağı açıldıktan sonra üstten yani temiz taraftan yapılır.

JET-PULSE TORBALI FİLTRE TİPLERİ
Genel olarak Jet-Pulse Torbalı Filtreler iki ana tipe ayrılmakla birlikte kendi aralarında da gruplara ayrılırlar:

TOZSUZLAŞTIRMA AMAÇLI FİLTRELER

MODÜLER TİP PAKET FİLTRELER :Dikdörtgen veya kare kesitli gövde yapısında imal edilirler. Debi aralıkları 500 m3/h ile 6.000 m3/h aralığında
değişir. Bir veya iki noktadan vakum edilecek küçük toz proseslerinde kullanılırlar.Kullanım alanlarından bazıları:
· * Gıda ve Plastik Sektörü,
· * Değerli Metal İşleme Sektörü,
· * Kimya Sanayii

MODÜLER TİP YÜKSEK KAPASİTELİ FİLTRELER: Dikdörtgen veya kare kesitli gövde yapısında imal edilirler. Debi aralıkları 6.000 m3/h ile 100.000
m3/h aralığında değişir.Çoklu noktalarda yapılan tozsuzlaştırma proseslerinde kullanılırlar. Bu noktaların her birinden bir davlumbaz ile vakum edilen
toz, merkezi bir kollektör borusunda toplanarak filtre den geçirilir. Kullanım alanları:
· * Çimento Sanayii,
· * Demir-Çelik Sanayii
· * Kimya Sanayii
· * Maden Sanayii

MODÜLER TİP ÖZEL İMALAT PROSES FİLTRELERİ Dikdörtgen veya kare kesitli gövde yapısında imal edilirler. Debi aralıkları 100.000 m3/h ile
800.000 m3/h aralığında değişir. Bu tip filtreler standart bir ölçü veya kapasite aralığında olmayıp tamamen özel olarak dizayn edilirler. Çimento ve
Demir-Çelik Sektöründe kullanılırlar:

ÇİMENTO SEKTÖRÜ
Çimento fabrikalarında Değirmen veya Seperatör çıkışlarında komple proses tozunun pnömatik olarak emilerek içinden geçirildiği(toz ile havayı taşıma
sonrasında biribirinden ayırmak için) çok büyük kapasiteli torbalı filtre? lerdir. Değirmen?de öğütülerek üretilen çimentonun tamamı bu filtreden geçtiği
için filtre torbalama yüzeyi çok yüksek seçilir.

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ
Demir Çelik Sektöründe demir hurdaların veya demir cevherinin eritildiği potaların üstünden toz ve kurumu filtre etmek amacıyla kullanılırlar. Çok
yüksek kapasiteli debi değerlerinde dizyn edilirler.

SİKLO-JET FİLTRELER
Filtre edilecek tozun çok sıcak olması(filtre torbalarına zarar verecek kadar) veya kıvılcım/alev içermesi durumunda aynı gövde üzerinde filtre ve siklon
ünitesi bütünleşik olarak dizayn edilir. Gövde yapısı silindiriktir. Filtre gövdesi aynı zamanda bir siklon vazifesi görür. Gövdeye giren tozlar önce siklon
içinde dolaşarak torbalar gelmeden çökertilirler(Bu şekilde tozlar soğutulmuş ve kıvılcımları etkisiz hale getirilmiş olur) Daha sonra tozlar filtre
torbalarından geçerek filtre edilirler. Debi aralıkları 3.000 m3/ ile 30.000 m3/h arasında değişir. Kullanım alanları:
· * Demir Çelik Sanayii
· * Döküm Sanayii

SİLO ÜSTÜ /BUNKER ÜSTÜ VE BANT FİLTRELERİ
Bu tip filteler bunkersiz olarak imal edilirler. Genel olarak dikdörtgen veya kare kesitli gövde yapısında imal edilirler. Pnömatik olarak malzeme
transportu yapılan(densfeyör veya silo bas ile) silo veya bunkerlerin içinde biriken basıncı tahliye etmek için kullanılırlar.
Gövdeleri direk olarak silo veya bunkere bağlanır. Silo içine gelen toz +hava karışımı malzeme filtre tarafından çekilerek toz ve hava biribirinden
ayrılarak, toz tekrar silo içine aktarılırken hava dışarı atılır.
Aynı şekilde bant filteleride bunkersizdir ve bantlı konveyörlerin döküş ağızlarının üstüne veya havalı bantların üzerlerine koyularak çürük havayı tahliye
etmek için kullanılırlar. 500 m3/h ile 5.000 m3/h kapasite aralıklarında imal edilirler.
Toz Toplama Sistemlerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yöntemleri

Yüksek Diferansiyel Bası

Diferansiyel basınç değeri limit değerlerin üzerine çıkmış ve düşmüyorsa aşağıda yöntemler önerilir:
Toz kolektörü aşırı debide hava ile yüklenmiştir. Fan hızını kontrol ediniz, varsa damper ayarlarını ve sistem dizayn debisini kontrol ediniz.
Basınçlı hava girdisi doğru değerde değildir. 6,5-7kg/cm² normal basınç ihtiyacıdır. Daha iyi  temizleme in mümkünse 8kg/cm² 'ye kadar çıkarınız.
Selenoid valf çalışması tam değil +sızın yapan diyafram temizleme enerjisini azaltır. Bu valfın açılma zamanını yavaşlatır veya h açılmamasına sebep olur.
Doğru olmayan timer çalışması: bütün valflerin istenen sıraya göre açılıp açılmadığını, sinyalin gelip gelmediğini kontrol ediniz.
Hava kaçıran rotary valf veya toz boşaltma sistemi: Tozun alınamaması zünden aşırı yüklemelere sebep olur.
Rutubetten körlenmiş torbalar: Fanı çalıştırmadan yalnızca silkeleme sisteminin çalıştırılması ile torbaların açılması imkan dahilindedir.
Delinen bir torbadan  sızan kaçaklar: Temizleme sisteminin verimini ters hava üflemedeki em esnasında taşıdığı tozu  iç zeyine taşımasıdolayısıyla düşürür. Temiz gaz lmesi mutlaka temiz tutulmalıdır.
Gönür Toz Deşarjı
Doğru monte edilmem torbalar,
Geek torba kelepçeleri,
rlmış veya delik torbalar,
Birleşim yerlerinde yanlış montaj veya eksik sızdırmazlık elemanı kullanılması.
Devamlı Düşük Hava Basıncı;
Selonoid valf açık kalmış olabilir. Kontrol ediniz, temizleyiniz, bilhassa mekik yay sistemini kontrol ediniz.
Bağlantılarınızda kısa devre vardır, valf devam açık duruyor olabilir.
Timer sinyal çıkışında arıza vardır veya üfleme zamanı 0.1 saniyeden uzundur.
Hatalı bağlantı, kompresör veya borularda kaçak vardır.
Selonoid valflerin kapanması için minimum basınç 0.3kg/cm² 'dir. Kapama vanasından sonra basınçlı hava borularının çok uzun olması 0.3kg/cm² lüzumlu kapama basınnı sağlamayabilir.
Filtre Torbası Problemleri ;
Filtre torbaları sıcaklık sınırı ve çalışma sıcakklarını kontrol ediniz.
Çalışma rutubetini kontrol ediniz, serbest rutubet v.s. rutubetin çok düşük olması halinde statik elektrik meydana getirir.
Torba çekmelerini rutubetle ilgili olarak kontrol ediniz.
Gaz akımının fiziksel v kimyasal karakteristiklerini inceleyiniz. (Özellikle buharın durumu süblimasyon, kristalizasyon, polimerizasyon v.s. gibi.)
Bunkerde toz malzemenin köprü yapıp yapmadığını kontrol ediniz. Malzemenin filtre torbalarına kadar yükselmesi torbaları hasara ratır.
Torba kafesleri yanlış monte edilmiştir. Bu durumda kafes ve torba arasındaki sürtünmeler veya iki torbanın birbirine rtmesi veya torbanın dış vdeye sürtmesi problem yaratır. Torbaların tam şey ve gezgin olduğunu kontrol ediniz.
Aşınmalar yüksek hızda gelen toz partillerinin torbalara çarpması sonucu meydana gelir. Gir difüzörünü kontrol ediniz.
Yeterli Olmayan Emiş
Fan dönüş yönü terstir.
Yüksek diferansiyel basınç vardır.(yukarıdaki lümü okuyunuz).
Fan kayışlarında kayma olabilir. Gerginliğini kontrol ediniz.
Kanallarınızın öüleri hesap edilenden farkdır.
Kanallar tıkanmış olabilir veya kapak veya klapeler kapalıdır.
Kanallar, bakım kapaklarında, Patlama kapaklarında, toz boşaltma sisteminde, rotary valfde kaçak vardır, kontrol ediniz.
Adresimiz: İvedik Organize Sanayi Bölgesi Arı Sanayi Sitesi 1476 (Eski 693).cü Sokak  No.131 P.k.06378 Ostim  / Ankara
10.000m3/h Toz Toplama Sistemi ve Fanı
3.500m3/h - Siklon Filtre ve Fanı
12.000m3/h - Toz Toplama Sistemi ve Fanı
4.000m3/h - Toz Toplama Sistemi ve Fanı
Tel      : +90 ( 312 ) 395 85 51
Faks   : +90 ( 312 ) 395 85 38
E-Mail : satis@berfan.com
Petlas - 7.000m3/h Debi Kapasiteli 3 adet Siklon ve Fan imalatı
ÖZKA Lastik - 4.500m3/h Debi Kapasiteli 2 adet Siklon ve Fan imalatı
Toz Toplamada Siklon ve Fan Kullanımı